ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
Otwarte konkursy ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury
Opublikowano: 30.11.2018

UCHWAŁA NR 6954/2018 ZARZĄDU DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2019 roku
Nazwa zadania konkursowego: Upowszechnianie kultury i sztuki na terenie Dzielnicy Mokotów poprzez: - edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych; - produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych ze wszystkich dziedzin sztuki

UCHWAŁA NR 6955/2018 ZARZĄDU DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2019 roku
Nazwa zadania konkursowego: Wakacyjne kino plenerowe na Sielcach

UCHWAŁA NR 6956/2018 ZARZĄDU DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2019 roku
Nazwa zadania konkursowego: Organizacja koncertów letnich w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
kontakt