ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
Nabór na małe dotacje dla Organizacji Pozarządowych
Opublikowano: 28.09.2020

Nabór na małe dotacje w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Szanowni Państwo, 25 września 2020 r. rozpoczął się nabór na małe dotacje dla Organizacji Pozarządowych, na zadanie pod Tytułem:  Małe dotacje w Dzielnicy Mokotów na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w 2020 roku

Link do konkursu

Numer naboru: (numer techniczny: 13771)

Zadania mogą być realizowane od 2020-10-31 do 2020-12-31

Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 2020-10-15 16:00:00

Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 

Wydział Obsługi Mieszkańców - stanowiska obsługi interesantów, sala na parterze lub przesłać przesyłką/ pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dopuszcza się możliwość przesłania wydrukowanego i prawidłowo podpisanego skanu wygenerowanego potwierdzenie złożenia oferty na adres: .

Kwota przeznaczona na dotacje:

  • Pula środków ogółem: 73 520,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia zł)

 Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 do 10 000,00 zł
 Wkład własny: Niewymagany

PDF
Drukuj
Powrót
kontakt