ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
Spotkanie Mokotowskich Partnerstw Lokalnych
Opublikowano: 12.03.2018

 

9 marca br. w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów - ul. Woronicza 44a odbyło się coroczne seminarium "Partnerstwa dla Mokotowa" w ramach, którego działają partnerstwa lokalne "Moje Wierzbno", "Nasze Stegny”, "Moje Sielce", "Mój Służewiec", ",Sielce-Reaktywacja" oraz "Stary Mokotów".

Przedstawiciele  partnerstw podsumowali  działania, które  miały miejsce w roku ubiegłym oraz zaprezentowali plany działania na rok 2018.

Seminarium otworzyła Monika Gołębiewska-Kozakiewicz, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów. Całość poprowadził Paweł Jordan ze Stowarzyszenia BORIS.

Monika Gołębiewska-Kozakiewicz podziękowała wszystkim partnerom za to, co na rzecz mieszkańców Mokotowa udało się zrobić w roku 2017 oraz życzyła kolejnych sukcesów w roku bieżącym. Podkreśliła, że Partnerstwo zaraża pozytywną energią do pracy, tym samym dając dobry przykład współpracy pomiędzy sektorem publicznym i pozarządowym. Efektem tej współpracy jest ciągły rozwój mokotowskich partnerstw. W 2017 r. do działających  partnerstw lokalnych dołączyła nowa grupa, działająca na terenie Starego Mokotowa.

Paweł Jordan oraz Zbigniew Wejcman przypomnieli, że ideą programu rozwoju partnerstw lokalnych jest budowanie długofalowej współpracy i związków między instytucjami, organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym oraz zaangażowanymi mieszkańcami, zainteresowanymi wspólnymi działaniami w zakresie spraw społecznych oraz podkreślili rolę Mokotowa w rozwoju Sieci Partnerstw Warszawskich. Zaprezentowali również film, który został przygotowany przez młodzieżową.tv podczas grudniowego spotkania Partnerstw Warszawskich, które odbyło się w Teatrze Baza. Film bardzo dobrze pokazuje czym jest Partnerstwo Lokalne.

Rolę Dzielnicy w funkcjonowaniu ,,Partnerstwa dla Mokotowa’’ omówił naczelnik mokotowskiego Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia – Bogdan Piec. Zwrócił m.in. uwagę na wkład organizacyjny, merytoryczny oraz finansowy Dzielnicy w rozwój partnerstw lokalnych. Przedstawił również plany działań na rok 2018 w zakresie obchodów Jubileuszu 100 – lecia Odzyskania Niepodległości.  

W trakcie spotkania każde z partnerstw lokalnych miało możliwość dokonania autoprezentacji, przedstawienia dotychczasowych osiągnięć, a także omówienia projektów  i planów na najbliższą przyszłość.

Swoje plany kolejno przedstawiali przedstawiciele Stegien, Siekierek,  Wierzbna i Służewca, Sielc oraz Starego Mokotowa.

Przedstawiciele Partnerstwa "Nasze Stegny" opowiedzieli o cyklicznych wydarzeniach, takich jak Stegnańskie Powitanie Wiosny, Słoneczna Jesień czy Akcja Mikołajkowa.

Z kolei Partnerstwo "Moje Sielce" to bardzo liczne rozbudowane działania m.in. Akademia Moje Sielce, w ramach której odbywają się warsztaty projektowania czy freestyle koszykarski. Chętni wiedzy mogą udać się na spacery po Sielcach, czy wziąć udział w zajęciach biblioterapeutycznych. Cykliczne wydarzenia na Sielcach to Dzień Sąsiada, Gwiazdka Sielecka, Dzień Pieczonego Ziemniaka czy Sielecki Turniej Tenisa Stołowego oraz od dwóch lat Festiwal im. Stanisława Grzesiuka, który w tym roku odbędzie się w dniach 5-6 maja. Będzie m.in. konkurs mody retro, Biesiada Sielecka, konkurs piosenki z ulicy, koncerty lokalnych zespołów oraz spektakl  "Ferajna".

Na Wierzbnie i Służewcu z kolei działa program Aktywni Sąsiedzi w ramach, którego odbywają się cykliczne imprezy plenerowe (Gwiazdka, Dzień Sąsiada), a także warsztaty dla mieszkańców (Klub Majsterkowicza, ceramika, słomkarstwo) czy Koło Gospodyń Miejskich.

Partnerstwo "Siekierki - Reaktywacja" w ramach swoich działań prowadzi: zajęcia ogólnorozwojowe dla rodziców z dziećmi, a także imprezy, takie jak: kiermasz wiosenny, Siekierkowska Majówka, Czerwcówka pod Kopcem, Święto Siekierek. O licznych działaniach Partnerstwa możemy się dowiedzieć z redagowanej przez Partnerstwo "Gazety Siekierkowskiej".

Na zakończenie zaprezentowało się nowe Partnerstwo pn. "Stary Mokotów", które opowiedziało o dwóch inicjatywach, które udało się zorganizować w 2017 r.. Był to Festyn pt. "Poznajmy się" na Skwerze Orszy oraz Choinka Sąsiedzka.

W trakcie interesującej dyskusji podsumowującej seminarium uczestnicy podkreślali, że Partnerstwo daje możliwość wzajemnego poznania się jego członków, wymiany doświadczeń, a także korzystania z zasobów lokalowych, finansowych i intelektualnych wszystkich partnerów.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do współpracy w programie "Partnerstwo dla Mokotowa". Niezwykłość powziętych inicjatyw wynika z dobrowolnego zaangażowania się, wspólnego ustalania celów i działań w oparciu o potrzeby lokalnych społeczności.

Informacje na temat poszczególnych partnerstw lokalnych można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów (ul. Wiśniowa 37; tel: 022 443 67 43), a także na stronach internetowych: www.mojesielce.pl, www.mojewierzbno.pl, www.centrumwspolpracy.org.pl, www.boris.org.pl.

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
kontakt