ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
grafika
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
Opublikowano: 03.04.2019

Nie czekaj na wakacje, już dziś złóż wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jeśli ją masz, przedłuż termin jej ważności. Dzięki temu unikniesz długich kolejek po kartę w letnim okresie.

W sezonie wakacyjnym na sali obsługi NFZ jest wydawanych nawet 5000 kart dziennie! Dla porównania liczba wydawanych kart poza sezonem zmniejsza się do 500-1000 sztuk dziennie.

Tylko od 1.05.2018 r. do 31.08.2018 r. MOW NFZ wydał ponad 275 tys. kart, czyli aż 60% wszystkich wydanych kart w ubiegłym roku.

Poza sezonem turystycznym, zarówno w oddziale w Warszawie, jak i delegaturach w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Siedlicach i Radomiu, kartę można otrzymać na miejscu i bez kolejki.

Karty wydawane są bezpłatnie, na podstawie wypełnionego wniosku i załączonych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie.

Czym jest karta EKUZ?

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia podczas wyjazdu do państw UE/EFTA, na podstawie karty ubezpieczonym w NFZ przysługują świadczenia zdrowotne niezbędne z medycznego punktu widzenia aby podróżować dalej lub bezpiecznie wrócić do domu. O tym, jakie to świadczenia, każdorazowo decyduje lekarz, biorąc pod uwagę ich charakter oraz przewidywany czas pobytu ubezpieczonego w państwie członkowskim UE/EFTA.

Korzystając z EKUZ musimy pamiętać, że w krajach UE/EFTA będziemy traktowani jak obywatele danego kraju. Jeśli jakieś świadczenie jest odpłatne dla obywateli danego kraju, zapłacimy za nie także my.

Jak uzyskać kartę EKUZ?

1. Wypełnienie wniosku

Wnioski dostępne są w siedzibie MOW NFZ, delegaturach oraz na stronie: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/

Wniosek można:

 • zeskanować i wysłać e-mail na adres: ,
 • wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
 • wysłać faksem do oddziału lub jednej z delegatur,
 • łożyć osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur.

W sytuacji, gdy system EWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń należy dołączyć kserokopię aktualnego dowodu ubezpieczenia (np. ZUS RMUA, legitymacji emeryta/rencisty, lub decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia), a w przypadku członka rodziny dodatkowo potwierdzenie zgłoszenia do ubezpieczenia – ZUS ZCNA.

Każde zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica dziecko, które ukończyło 18 rok życia, powinno załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki.

2. Odbiór karty

 • osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ,
 • EKUZ może być wysłana na wskazany we wniosku adres tylko w przypadku, gdy wniosek został podpisany.
 • jeśli nie możesz odebrać karty osobiście, może to uczynić osoba upoważniona wówczas należy załączyć pisemne upoważnienie.

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

Dla emerytów - 5 lat. W przypadku osób ubezpieczonych, tj. osoby zatrudnione, osoby prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, osoby pobierające rentę, studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członkowie rodzin - 18 miesięcy.

Warto pamiętać, że…

… mamy obowiązek zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia;

… przy każdej zmianie pracy, czy też zmianie nazwy firmy, pracodawca zgłasza do ubezpieczenia tylko pracowników. Członkowie rodziny powinni być ponownie zgłaszani przez pracownika. To istotna informacja, ponieważ wiele osób przychodząc do NFZ po kartę EKUZ dowiaduje się, że dziecka nie ma w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.

Informacje teleadresowe MOW NFZ:

 • Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ: 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
 • Delegatura w Ciechanowie: 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
 • Delegatura w Ostrołęce: 07-410 Ostrołęka, ul. Kościuszki 45
 • Delegatura w Płocku: 09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18c
 • Delegatura w Radomiu: 26-617 Radom, ul. Piastowska 4
 • Delegatura w Siedlcach: 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 4

Plakat promujący akcję

PDF
Drukuj
Powrót
kontakt